NOTICE TO THE PUBLIC
(Pahibalo sa Katawhan)
10 August 2021
Dear fellow Kagay-anons,
(Mga Kagay-anon),

As much as we want to serve you, and give the appropriate care that is due you, please be informed that J.R. Borja General Hospital is operating at 209% capacity for its COVID areas, with no increase in staff.
(Ingon sa gusto namo nga pag-alagad ug paghatag sa angay nga pag-atiman kaninyo, among iphaibalo nga ang J.R. Borja General Hospital anaa na sa 209% nga kapasidad alang sa gigahin nga lugar para sa COVID-19 ug walay dugang pag-usbaw sa mga kawani niining balay tambalanan).

What this means if you seek consultation at our emergency room:
(Unsa pasabot niini kung ikaw magpakonsulta sa among emergency room):

1. There is a more prolonged process of the giving of medications and IV fluids, registration, and assessment prior to the admitting process because we will be doing triaging. Our nurses and doctors will prioritize the most ill patients first.
(Adunay kalangan sa pag-atiman sa pasyente ingon man ang paghatag sa mga tambal, pag registrar ug ang pagsusi sa mga pasyente tungod kay maghimo kami sa triaging o pagsuta kung kinsa ang mas nagkinahanglan. Ang among mga nars ugduktor mo atiman una sa pasyente nga adunay grabeng sakit.)

2. The accommodation is challenging in terms of the environment as it is at the side of the hospital building but within the hospital premises. Beds may not be available, and only chairs will be provided for you.
(Lisod ang kabutang sa mga pasyente tungod sa palibot nga naa sa kilid sa ospital bisan pa nga naa siya sa sulod sa hospital compound. Naay panahon magkulang atong mga higdaanan. Posible nga bangko o silya ra ang mahatag kaninyo).

3. There is a tendency for your accommodation to be together with other patients with the same or different symptoms. You may get another infectious disease while you are in the hospital.
(Adunay pagsagol sa mga pasyente nga adunay pareha or nagkalain-lain na sakit. Mamahimo kang makakuha ug laing sakit na posibleng makatakod).

4. In the event that your illness requires extraordinary care, this might not be available.
(Mamahimong dili mahatag ang espesyal nga pag-atiman para sa mga pasyente).

It is better to consult your doctor as soon as you experience symptoms. Early consultation means you might be able to avoid going to the ER, or get admitted.
(Mas maayo nga mokunsulta dayon sa higayon nga ikaw makasinati sa mga sintomas. Kung sayo magpakonsulta basin dili na ikaw kinahanglan mo adto sa ER, o ma-admitar).

It is advised to first contact our e-Konsulta Facebook page or our e-Konsulta numbers prior to seeking face to face consult at JRBGH. These are our phone numbers: 0926-063-6242 or 0953-359-4762.
(Magpakonsulta sa among e-konsulta Facebook page o mogamit sa mga numero sa e-Konsulta sa usa pa mo anha sa ospital para sa face to face consult kung ikaw nagkinahanglan ug pagkonsulta sa among duktor. Mao kini ang among mga numero: 0926-063-6242 or 0953-359-4762).

Being vaccinated will help increase the possibility that you will not get severe or critical COVID-19 disease.
(Ang pagpabakuna makatabang ug dako nga dili ka matakdan sa severe o kritikal nga COVID-19).

We urge you to stay home as much as possible, but if it is necessary to go out - wear your mask and face shield at all times, keep a distance of 6 feet from other people, avoid touching your face, and wash your hands with soap frequently.
(Amo mong gi awhag nga magpabilin sulod sa balay kung mamahimo. Pag gamit sa inyong mask ug face shield kung gikinahanglang mo gawas sa panimalay, pagpadayon sa gilay-on nga 6 feet, pag-likay sa pag hawid sa panagway ug kanunay nga maghugas sa inyong mga kamot gamit ang sabon).The J.R. Borja General Hospital Staff